Profile


aoni

Gt.Vo Naoto Yamashita
Ba Kosuke Saito
Gt Ikuto Matsukawa
Dr Issei Kobayashi

photo by Tatsuhito Takagi